Powershift – DCT450 Ford Mondeo, Galxy, Kuga

  • Home
  • Carusel
  • Powershift – DCT450 Ford Mondeo, Galxy, Kuga

Recondiționare bloc hidraulic cu testare

Recondiționare cutie automată

  • 1. Demontare
  • 2. Recondiționare DCT470 Mitsubishi Outlander
  • 3. Reasamblare